Люди спочатку

Якісний догляд

Чудовий сервіс

Кардіологія

Нижче наведено список неінвазивних обстежень, які виконуються в галузі кардіології. На кардіологічних відділеннях також виконуються інвазивні процедури – опис ви знайдете в розділі „Інтервенційна кардіологія»

 

Неінвазивні обстеження в кардіології

Ехокардіографія

 

Трансторакальна ехокардіографія

Ехокардіографія це метод обстеження серця і судин за допомогою ультразвуків. На екрані монітору отримується зображення („ехо”), яке утворюється в результаті відбиття від досліджуваних структур всередині тіла ультразвукової хвилі, що висилається з головки апарату. Обстеження дозволяє на неінвазивну оцінку анатомічних структур серця, а також функції серця. Дозволяє оцінити скоротливість серцевого м’язу та внутрішньосерцевих клапанів і кровоток в передсердях, шлуночках серця, а також великих кровоносних судинах (аорта, порожнисті вени, легенева артерія). За допомогою ехокардіографії не можна отримати доброго зображення коронарних артерій чи докладно встановити наявність можливих звужень.
Пацієнт під час обстеження укладається в положенні лежачи на спині або на лівій стороні з незначно піднятою верхньою частиною тіла. Лікар, що виконує обстеження прикладає ехокардіографічну головку до тіла пацієнта в кількох визначених місцях на на грудній клітці. Для отримання доброго зображення місце на тілі де прикладається головка апарату покривається спеціальною речовиною, переважно у формі гелю. Трансторакальна ехокардіографія  не має ускладнень. Процедура переважно триває від кількох до кількадесяти хвилин.

 

Черезстравохідна ехокардіографія

В окремих випадках для докладного зображення структур серця виконується черезстравохідне обстеження. Спеціальний зонд вводиться в стравохід пацієнта на глибину, яка відповідає положенню серця. Черезстравохідна ехокардіографія проводиться під місцевою анестезією. Перед обстеженням, для того щоб зліквідувати  блювотний рефлекс, використовується локальний анестетик в аерозолі. На обстеження треба прийти на порожній шлунок, з актуальним рентгенівським знімком грудної клітки виконаним з рентген-контрасною речовиною в стравоході (для виключення дивертикулів стравоходу). Під час черезстравохідного обстеження у дітей може знадобитися загальний наркоз. Результат обстеження видається  у формі опису з числовими вимірюваннями, іноді з доданими  фотографіями. У випадку черезстравохідного обстеження може у виняткових обставинах статися пошкодження стравоходу, що детально обговорюється з пацієнтом перед початком процедури.

 

Стрес-ехокардіографія

Стрес-ехокардіографія  є обстеженням, яке використовує ультразвукову хвилю для зображення серця, як в класичній трансторакальній ехокардіографії, в поєднанні з навантаженням серця. Це навантаження переважно досягається шляхом внутрішньовенного введення препаратів, щоб прискорити частоту серцевих скорочень або через виконання фізичних вправ на велоергометрі або біговій доріжці. Зображення, функція міокарда і серцевих клапанів оцінюється на початку обстеження, під час і на піку навантаження. Кількість інформації, отриманої в ході обстеження є більша, ніж під час нормального тесту ЕКГ з навантаженням; також вважаєься що стрес-ехокардіографія є  ​​більш чутливим діагностичним тестом. Це обстеження є дуже важливе у пацієнтів з ішемічною хворобою серця, оскільки воно дозволяє провести діагностику навіть у хворих які не в змозі виконати фізичне навантаження (тоді вводяться внутрішньовенні препарати) і у пацієнтів з записом ЕКГ, який  унеможливлює оцінку в типовому тесті ЕКГ з навантаженням. Це обстеження також дає інформацію про розміри та локалізацію ішемії міокарда. Стрес-ехокардіографія  має велике значення у пацієнтів з клапаннимі вадами серця, які важко інтерпретуються під час класичної ехокардіографії.

 

ЕКГ з навантаженням

Тест являє собою функціональне обстеження серцево-судинної системи, яке використовується, між іншим, в діагностиці ішемічної хвороби серця. У хворих на ішемічну хворобу серця, фізичне навантаження викликає ішемію міокарда, про це свідчать характерні зміни в ЕКГ під час тесту. Фізичне навантаження проводиться на біговій доріжці або велоергометрі. Ступінь навантаження збільшується кожні три хвилини. Крім того, кожні три хвилини вимірюється артеріальний тиск пацієнта.  Навантаження збільшується до максимальної частоти пульсу, появи стенокардії, ішемічних змін в ЕКГ або припиняється по побажанню пацієнта. Максимальну частоту серцевих скорочень, яка має бути досягнена під час тесту, орієнтаційно можна визначити рівнянням: 220- вік пацієнта.
На грудях пацієнта приклеюються електроди, які з’єднані з пристроєм який реєструює запис ЕКГ. На плече пацієнта надівається манжета що реєструє артеріальний тиск. Принаймні за три години до тесту, пацієнт не повинен приймати їжі, курити сигарети, за день до і в день обстеження не повинен вживати алкоголю, ліки повинні вживатись відповідно до рекомендацій лікаря який направляє на обстеження (у деяких пацієнтів рекомендується перед тестуванням пропустити одну або дві дози ліку з групи бета-блокаторів).

 

Спіроергометрія

Спіроергометрія використовується в кардіології, пульмонології, реабілітації та спортивній медицині. Полягає на поєднанні моніторингу ЕКГ з безперервним аналізом складу суміші дихальних газів під час фізичного навантаження. Це найкращий об’єктивний спосіб діагностики задишки, який дозволяє відрізнити легеневу причину задишки  від серцевої. Дає прогностичну інформацію, використовується також для оцінки ефективності лікування, в тому числі пацієнтів з серцевою недостатністю та пацієнтів з вродженими вадами серця. Це обстеження проводиться у подібний спосіб як під час ЕКГ з навантаженням, крім того додатково під час спіроергометрії   використовується спеціальна маска з аналізатором дихальних газів, яка  накладається на вуста і ніс пацієнта. Підготовка пацієнта до тесту така ж сама, як перед ЕКГ з навантаженням.

 

Перейти до вмісту