Люди спочатку

Якісний догляд

Чудовий сервіс

Кардіохірургія

СПИСОК КАРДІОХІРУРГІЧНИХ ПРОЦЕДУР, ЩО ВИКОНУЮТЬСЯ У КЛІНІЧНОМУ ВІДДІЛЕННІ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ ХІРУРГІЇ І ТРАНСПЛАНТОЛОГІЇ.

 

Операції аортального клапана:
• Імплантація механічного клапана
• Імплантація біологічного ксеногенного клапана
• Імплантація біологічного гoмогенного клапана
• Реконструкція клапана (вальвулопластика)
• TAVI – ендоваскулярна і трансапікальна імплантація біологічного клапана

 

Операції мітрального клапана:
• Імплантація механічного клапана
• Імплантація біологічного клапана
• Реконструкція клапана (вальвулопластика)

 

Операції тристулкового клапана:
• Реконструкція клапана (вальвулопластика)
• Імплантація біологічного клапана

 

Багатоклапанні операції:
• Комбіновані процедури аортального та мітрального клапана
• Комбіновані процедури мітрального і тристулкового клапана
• Комбіновані процедури аортального та тристулкового клапана
• Комбіновані процедури аортального, мітрального і тристулкового клапана

 

Хірургічне лікування ішемічної хвороби серця:
• Аортокоронарне шунтування з використанням внутрішньої грудної артерії, променевої артерії, підшкірної вени з використанням штучного кровообігу і без циркуляції (OPCAB)
• Малоінвазивна імплантація артеріальних шунтів з доступом через мініторакотомію (MIDCAB)
• Лазерна реваскуляризація міокарда
• Лазерна реваскуляризація міокарда з одночасною імплантацією стовбурових клітин
• Закриття післяінфарктного дефекту міжшлуночкової перегородки
• Лікування післяінфарктного розриву лівого шлуночка серця
• Резекція післяінфарктної аневризми з реконструкцією лівого шлуночка cерця
• Пластика мітрального клапана в ішемічній мітральній недостатності

 

Операції пухлин серця:
• Видалення серцевого міксома
• Видалення ракового чопу з правого передсердя і нижньої порожнистої вени разом з нефректомією підчас перебігу раку нирки

 

Операції та ендоваскулярне лікування розшаровуючих та нерозшаровуючих аневризмів висхідної аорти, дуги аорти і грудної аорти:
• Операція аневризми висхідної аорти з надвінцевою імплантацією судинного протезу
• Операція аневризми висхідної аорти методом Бентала з імплантацією СompositGraftu –імплантація механічного аортального клапана з протезуванням висхідної аорти та пересадкою коронарних артерій
• Видалення аневризми синуса Вальсальви з пластичною хірургією аорти
• Закриття фістули Синуса Вальсальви до правого передсердя або правого шлуночка
• Операція аневризми висхідної аорти методом Девід I/ Девід II – імплантація протезу висхідної аорти з пересадкою коронарних артерій з залишенням власного аортального клапана.
• Операція аневризми дуги аорти з імплантацією прямого або розгалуженого судинного протезу
• Операції аневризми висхідної аорти і дуги аорти
• Операція висхідної аорти і дуги аорти у зв’язку з розшаруванням з імплантацією стент-графту в низхідну аорту хірургічним методом (система EVITA)
• Імплантація розгалуженого протезу від висхідної аорти до судин аортальної дуги, а потім (на другому етапі) ендоваскулярна імплантація стент-графту в дугу і низхідну аорту
• Ендоваскулярні процедури імплантації стент-графту в низхідну аорту

 

Операції вроджених вад серця та судинні захворювання у дорослих:
• Закриття дефекту міжпередсердної перегородки тип II
• Закриття дефекту міжпередсердної перегородки тип I з вальвулопластикою мітрального клапана
• Закриття дефекту в міжшлуночкової перегородки
• Хірургічне лікування синдрому Фалло
• Хірургічне лікування стенозу перешийка аорти
• Операція закриття Боталової протоки
• Хірургічне лікування синдрому Бланда –Уайтa – Гарланда
• Операції вроджених клапанних вад серця

 

Складні процедури:
• Одночасна операція набутих клапанних вад серця (або вроджених вад серця) і аортокоронарного шунтування
• Гібридні процедури: операція набутих клапанних вад серця (або вроджених вад серця) і ендоваскулярна коронарна ангіопластика
• Одночасні операції вад серця і / або аортокоронарного шунтування а також хірургічної каротидної ендартеректомії
• Гібридні опрації аортокоронарного шунтування і ендоваскулярне стентування сонної артерії з нейропротекцією(CAS)

 

Інші серцеві та судинні операції:
• Операційне лікування емболії легеневої артерії (емболектомія)
• Перикардектомія – видалення кальцинозного перикарда у хворих з констриктивним перикардитом
• Операція трансплантації серця (HTX)
• Відеоторакоскопічна абляція у хворих з фібриляцією передсердь якя не піддається фармакотерапії
• Відеоторакоскопічне підв’язування вушка лівого передсердя
• Хірургічна декомпресія тампонади серця
• Лікування травматичних ран серця
• Імплантація системи ЕСМО – екстракорпоральна мембранна оксигенація

 

Клапанні процедури виконуються з доступом через стернотомію а також малоінвазивно через міністернотомію або мініторакотомію.

 

Малоінвазивна хірургія:
• Пластика або заміна аортального клапана з доступом через міністернотомію
• Пластика або заміна аортального клапана з доступом через правосторонню міністернотомію
• Пластика або заміна мітрального клапана з доступом через правосторонню міністернотомію
• Пластична хірургія дефекту міжпередсердної перегородки з доступом через правосторонню мініторакотомію
• Анастомоз лівої внутрішньої грудної артерії з передньою міжшлунковою артерією з доступом через лівосторонню мініторакотомію (MIDCAB)
• Трансапікальна і ендоваскулярна імплантація біологічного аортального клапана (TAVI)

 

В обгрунтованих медичних випадках одночасно з клапанними процедурами виконується додатково:
• Хірургічна абляція лівого передсердя
• Хірургічне підв’язування вушка лівого передсердя
• Хірургічне закриття овального отвору
• Аортокоронарне шунтування або коронарна ангіопластика
• Імплантація кардіостимулятора / кардіоресинхронізуючого пристрою
• Хірургічна або ендоваскулярна пластика сонних артерій

 

Відділення надає цілодобово кардіохірургічну допомогу і забезпечує можливість виконання всіх перелічених процедур в ургентному порядку.

 

Перейти до вмісту