Люди спочатку

Якісний догляд

Чудовий сервіс

Судинна хірургія

Процедури в галузі судинної хірургії

Операції стенозу сонних артерій:

 

Класичні операції двома  методами, залежно від інтраопераційного зображення, тобто:

  • Повздовжна Ендартеректомія з вшиттям судинної латки (хірургічне розкриття артерії,  звуженої  атеросклерозною бляшкою, через повздовжній розріз,  видалення атеросклерозної бляшки і закриття через вшиття штучної судинної латки) або
  • Еверсійна Ендартеректомія  (новий метод, який полягає на  відтинанні внутрішньої сонної артерії від загальної сонної артерії в місці її поділу, видалення атеросклерозної бляшки через вивертання стінки внутрішної сонної артерії, так як вивертається рукав сорочки, а потім таку прочищену сонну артерію зшивається з загальною сонною артерією)

Обидва методи можна виконати під місцевою анестезією або загальним наркозом, але тоді з протекцією мозкового кровообігу з використанням судинного шунту. Згідно з  міжнародними стандартами, хірургічні методи (тобто ендартеректомія) є преференційними методами лікування.

 

Ендоваскулярний метод, тобто каротидне стентування з використанням системи нейропротекції проксимальної  або дистальної (тобто з доступу через, як правило, загальну стегнову артерію, вводиться тонкий дротик, так званий провідник до звуженої внутрішньої сонної артерії, на провіднику вводиться фільтр до цієї артерії вище місця звуження для протекції мозку від мікроемболії, а потім вводиться і розширюється за допомогою балону стент, який являє собою металеву сітку у формі  трубочки, яка призначена для підтримки атеросклерозних бляшок  і утримання широкого просвіту судини для нормалізації мозкового кровообігу. Після процедури стентування протекційний фільтр видаляється назовні.

Примітка: Рішення про вибір методу лікування (операційний / ендоваскулярний) приймається залежно від клінічного стану пацієнта, історії хвороби пацієнта і на основі результату обстежень сонних артерій  в УЗД –Доплер і КТ-Ангіографії. При цьому враховуються особисті преференції пацієнта.

 

Операції реканалізації черевної аорти, клубової артерії, стегнової артерії, підколінної артерії і артерій гомілки такими методами:

 

Ендоваскулярні методи

  • Балонна ангіопластика (тобто розширення атеросклерозної бляшки, яка звужує артерію,  з використанням балону, який наповняється під високим тиском. В артеріях нижче коліна використовуються балони покриті антипроліферативним ліком, який призначений для запобігання або, принаймні, сповільнення процесу збільшення атеросклерозної бляшки. Доступ до звуженої або непрохідної артерії переважно відбувається через прокол загальної стегнової артерії).
  • Балонна ангіопластика та стентування  (тобто розширення звуженої артерії з використанням балону, який наповняється під високим тиском з одночасним введенням і імплантацією одного або декількох стентів. Доступ до звуженої або непрохідної артерії  переважно відбувається через прокол загальної стегнової артерії).
  • Aтеректомія методом Сільвер-Хоук (англ. Silver-Hawk) або Турбо-Хоук (англ.Turbo-Hawk) –  видалення атеросклерозної бляшки через її ендоваскулярну резекцію.  Доступ до звуженої або непрохідної артерії  переважно відбувається через прокол загальної стегнової артерії, а резекційний інструмент має форму схожу на міні-фрезу, яка вирізає повздовж артерії фрагмент атеросклерозної бляшки.

 

Класична операція шунтування в залежності від зображення  в КТ-ангіографії
Аорто-клубове шунтування, аорто-стегнове шунтування (черезочеревинне або заочеревинне), стегново-підколінне або стегново-гомілкове шунтування (вшиття шунту із судинної протези чи, у випадку невеликих судин – власної вени пацієнта, оминаючи непрохідний сегмент артерії). Часто процедура  відбувається у поєднанні з видаленням (ендартеректомією) атеросклерозної бляшки в місці де вшивається шунт.

 

Гібридні операції:
Поєднання класичної хірургічної операції, так званої ендартеректомії і шунтування з ендоваскулярною хірургією (як описано вище)

 

Операції гострих аневризмів грудної низхідної аорти (типу ДеБейкі III, англ. de Bakey III), методом імплантації стент-графту до грудної аорти.
Стосується гострого розшаровування аневризмів низхідної аорти, тобто нижче відходу  лівої підключичної артерії. Через хірургічний доступ в одній з пахвин і додатковий прокол загальної стегнової артерії другої пахвини або прокол однієї з артерій верхньої кінцівки вводиться за допомогою провідника, стиснений до діаметра 8-9 мм, в спеціальному пристрої у форми трубки, саморозширяючий судинний протез  з риштуванням з металевого гнучкого проводу. Протез імплантується під контролем цифрового рентгенівського апарату нижче або трохи вище над відходом лівої підключичної артерії, в результаті чого закривається отвір каналу розшарування який утворився у результаті розриву стінки аорти. При необхідності імплантується другий  стент-графт.

 

Операції підниркових аневризмів черевної аорти (тобто нижче відходу ниркових артерій):

  • Класичні операції з вшиттям аортального протезу прямого або розгалуженого (переважно через очеревинний доступ,  відкриваючи черевинну порожнину препарується аневризму,  а потім після заклемування аорти  вище аневризми і одночасно трохи нижче ниркових артерій і заклемування клубових артерій, розтинається аневризму і в середині вшивається в нерозширену аорту верхній кінець протезу, а нижні гілки протезу вшивається до клубових артерій або стегнових артерій в залежності від стану і зображення судин)
  • Імплантація стент-графту до черевної аорти (за допомогою хірургічного доступу через  обидві пахвини, вводиться за допомогою поровідників, стиснений до діаметра 8-9 мм, в спеціальному пристрої у форми трубки, саморозширяючий судинний протез  з риштуванням з металевого гнучкого проводу, а також його відгалудження. Протез і його відгалуження, імплантується етапно під контролем цифрового рентгенівського апарату і доширяється місця сполучень спеціальним балоном, щоб отримати повну герметичність протезу в цілому. Цей метод є менш агресивним і менш травматичним для пацієнта, але він має свої обмеження і недоліки. Пацієнт повинен систематично, на протязі всього життя контролювати герметичність протезу, проводячи періодичне обстеження  Ангіо-КT, тобто   рентгенологічне обстеження з внутрішньовенним введенням контрасту).

 

Операції створення артеріовенозних фістул  на верхніх або нижніх кінцівках на потреби діалізотерапії.

 

 

Перейти до вмісту