Люди спочатку

Якісний догляд

Чудовий сервіс

 Інтервенційна кардіологія

Процедури з галузі інтервенційної кардіології

 

Коронарографія
Це діагностичне обстеження, яке може докладно встановити наявність стенозу в коронарних артеріях серця. У контексті клінічних симптомів (стенокардія або інші симптоми серцевої ішемії) дозволяє приймати найбільш відповідні рішення для подальшого лікування ішемічної хвороби серця. Залежно від багатьох чинників, це може бути необхідність виконання коронарної ангіопластики, аортокоронарного шунтування (байпас) або подальшого консервативного лікування.
Це обстеження проводиться під місцевою анестезією в повному вербальному контакті з пацієнтом. Полягає на введенні в область серця через стегнову артерію або артерію передпліччя спеціального катетера, через який вводиться рентген-контрасна речовина у просвіт коронарних артерій. За допомогою цифрового рентгенівського апарату в багатьох проєкціях оцінюється стан коронарних артерій. Відразу після коронарографії можна провести операцію коронаропластики найчастіше з імплантацією стенту.

 

Артеріографія
Це діагностичне обстеження, яке може встановити наявність стенозу або вроджених аномалій периферичних артерій (сонних, вертебральних, ниркових, артерій кінцівок та інших). Це обстеження проводиться під місцевою анестезією в повному вербальному контакті з пацієнтом. Полягає на введені в обстежувану область через стегнову артерію або артерію передпліччя спеціального катетера, через який вводиться рентген-контрасна речовина. За допомогою цифрового рентгенівського апарату в багатьох проєкціях оцінюється стан судин. Відразу після ангіографії можна провести операцію балонної ангіопластики або стентування. В деяких випадках використовуємо пристрій для ендоваскулярного видалення атеросклеротичного матеріалу (тромбендатеректомія) або гібридні операції з використанням ангіохірургічного лікування.

 

Коронарна ангіопластика та стентування
Це ендоваскулярний метод лікування стенозу коронарних артерій. Процедура проводиться під місцевою анестезією в повному контакті з пацієнтом. Відповідний катетер вводиться в серце аналогічним чином, як під час коронарографії. Потім через цей катетер, вводиться в місце звуження розширяючий балон, а потім найчастіше стент. Стент має форму спеціального металевого риштування у вигляді маленької трубочки (найчастіша ширина 2,5-3,5 мм). Після дилатації балоном стент спричиняє розширення артерії, і таким чином, відновлює нормальний кровообіг, а також в подальшому підтримує прохідність артерії. Залежно від потреби імплантуються один або декілька стентів протягом однієї процедури ангіопластики. В даний момент маємо змогу використовувати найбільш доступні класичні стенти (BMS), стенти покриті антипроліферативними препаратами (DES) і біодеградаційні стенти.

 

Балонна ангіопластика
Це ендоваскулярний метод лікування стенозу коронарних артерій без імплантації стенту. Процедура проводиться таким же чином, як під час коронарографії. Потім через катетер, вводится в місце звуження артерії спеціальний балон, який після дилатації спричиняє розширення артерії і таким чином відновлюється нормалний кровообіг. В даний момент процедура часто є першим етапом коронаропластики і є приготуванням до оптимального коронарного стентування. Іноді виконується ангіопластику звуженого місця за допомогою спеціального балону покритого антипроліферативним препаратом (DEB).

 

Коронаропластика з системою протекції для запобігання емболізації
Є модифікацією класичної коронарної ангіопластики, яка полягає на застосуванні спеціального типу мікрофільтрів які вводяться в коронарну артерію під час операції. Це запобігає емболізації, тобто проникненню і закупоренню найдрібніших відгалужень коронарних артерій наслідком чого є мікроінфаркт. Пристрої ці, як правило, використовуються в деяких типах стенозу, для яких характерний розвиток таких ускладнень (наприклад, стеноз дегенерованих венозних аорто-коронарних шунтів).

 

Ангіопластика периферичних артерій зі стентуванням
Це ендоваскулярне лікування стенозу периферичних артерій (вертебральних артерій, ниркових). Процедура проводиться під місцевою анестезією в повному контакті з пацієнтом. Використовуємо судинний доступ через стегнову артерію, плечеву артерію, або артерію передпліччя. Відповідний катетер вводиться в місце звуження, а потім артерія розширюється балоном з/без судинного стентування. Використовуємо різні види стентів призначених для лікування уражень периферичних судин (саморозширяючі, закріплені на балоні, класичні та покриті антипроліферативним препаратом).

 

Каротидне стентування з використанням системи нейропротекції
Це ендоваскулярне лікування стенозу сонних артерій. Процедура проводиться під місцевою анестезією в повному контакті з пацієнтом. Використовуємо судинний доступ через стегнову артерію. Обов’язково застосовуємо систему нейропротекції мозкового кровообігу (проксимальну або дистальну) для того, щоб запобігти проникненню навіть найдрібніших тромбів або частинок атеросклеротичної бляшки під час операції розширювання судини. Відповідний катетер вводиться до каротидної артерії, а потім після введення системи протекції мозкового кровообігу проводиться розширення стенозу переважно шляхом прямої імплантації саморозширяючого судинного стенту. Ця процедура в поєднанні з індивідуальним підбором системи нейропротекції а також типу стенту, забезпечує дуже хороші результати лікування з мінімальними ускладненнями.

 

Ендоваскулярна імплантація судинного аортального протезу – стентграфт

 

Імплантація Aмплатцера – оклюдера в дефектах міжпередсердної перегородки (ASD) або відкритого овального вікна (РFО)
Це малоінвазивний метод лікування вроджених дефектів міжпередсердної перегородки. Відповідний катетер вводиться до серця через стегнову вену під місцевою анестезією з використанням загальної аналгоседації. Потім через катетер вводиться спеціальний пристрій, як правило, це Амплатцер-оклюдер (металева решітка у формі подвійної парасольки). Оклюдер імплантують в місці дефекту, таким чином, що він повністю закриває отвір в перегородці серця. Процедура проводиться під контролем черезстравохідної ехокардіографії і рентгеноскопії.

 

Балонна вальвулопластика
Процедура вальвулопластики виконується в деяких сприятливих для ендоваськулярногорного лікування випадках звужених клапанів серца. Найчастіше цє легеневий клапан і мітральний, у виняткових випадках аортальний. Відповідний катетер вводиться до серця через стегнову артерію або стегнову вену, а потім через катетер вводиться в звужений клапан спеціальний балон, який роздувається, що спричиняє розширення звуженого клапана. Цей метод зарезервований для конкретних випадків, які через хорошу морфологію, а іноді і загальний стан пацієнта, можуть бути рекомендовані для цього методу лікування.

 

Ангіопластика коарктації аорти
Полягає на розширенню звуженого місця перешийка аорти балоном або спеціально призначеним для цього стентом. Процедура проводиться під місцевою анестезією із застосуванням короткої аналгоседації з використанням судинного доступу через стегнову артерію.

 

Eндоміокардіальна біопсія
Це безболісний ендоваскулярний, діагностичний метод, що полягає на отриманні дрібних мікро-фрагментів міокарда, які потім оцінюються під мікроскопом. Дослідження проводиться в основному у хворих після трансплантації серця або, в деяких виняткових випадках міокардиту.

 

Внутрішньосудинне ультразвукове дослідження (англ. IVUS)
IVUS цє внутрішньосудинне ультразвукове дослідження. Через стегнову артерію або артерію передпліччя до серця вводиться спеціальний катетер, так як під час коронарографії, а потім спеціалну одноразову ультразвукову мініголовку. Завдяки цьому існує можливість докладної візуалізації просвіту артерії, стінки коронарної артерії, структури атеросклеротичної бляшки (віртуальна гістологія), а також дозволяє на більш точну ідентифікацію можливого розшаровування. Це дозволяє, в разі потреби, прийняти найбільш оптимальне терапевтичне рішення. Це особливо важливо при оцінці ступеня стенозу стовбура лівої коронарної артерії а також в багатосудинній ішемічній хворобі.

 

Дослідження фракціонарного резерву коронарного кровотоку (англ. FFR)
Це сучасний і дуже докладний, функціональний метод оцінки ступеня стенозу коронарної артерії. Полягає на введенні через катетер в коронарну артерію серця спеціального одноразового мікросенсора тиску. Після застосування деяких ліків і вимірювань, дозволяє на сьогодніший час найбільш точно оцінити ступень значимості стенозу коронарної артерії. FFR має особливе застосування в деяких випадках багатосудинної ішемічної хвороби серця (стеноз багатьох судин). У багатьох випадках після дослідження FFR пацієнт може уникнути інвазивних методів лікування (ангіопластика, аортокоронарне шунтування) і залишитися на подальшму настількі ж ефективному фармакологічному лікуванню, яке стабілізує атеросклеротичний процес.

 

Денервація ниркових артерій (RDN)
Сучасний метод лікування резистентних випадків артеріальної гіпертензії. Він включає в себе знищення дрібних нервових волокон, які пробігають вздовж ниркових артерій і які мають велике значення в розвитку гіпертонії. Процедура проводиться під місцевою анестезією з використанням короткої аналгоседації (знеболюючі і седативні засоби) з доступу через стегнову артерію. Терапія здійснюється шляхом застосування радіочастотної енергії RF (теплова енергія) спеціально призначеним для цього пристроєм і застосуванням одноразового катетеру.
Перші процедури RDN в Польщі були проведені в нашому Центрі.

 

Перейти до вмісту