Інформація – студент

Інформація – студент

Інформація щодо подальших дій, які дозволяють продовжувати навчання на напрямку лікувальної справи і стоматологічному напрямку (та інших медичних напрямках) у Польщі студентам, які раніше навчалися в Україні

12 березня 2022 р. набрав чинності Закон про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави (Вісник законодавства «Дзеннік Устав», позиція 583), який передбачив низку важливих змін до Закону «Право про вищу освіту та науку», метою яких є уможливлення продовження навчання у вищих навчальних закладах у Польщі студентам (громадянам Польщі та України), які раніше навчалися в українських вищих навчальних закладах.
1. Прийом до вищих навчальних закладів і продовження навчання у вишах – особливі правила роботи ВНЗ (ст. 45, ст. 93 i ст. 96 Закону)

Закон передбачає механізми, які дозволяють вищим навчальним закладам встановлювати особливі правила їхньої організації та роботи у зв’язку з необхідністю уможливлення навчання особам, які внаслідок воєнних дій на території України були змушені покинути цю країну:

 

a) уможливлення польським вищим навчальним закладам приймати на навчання на підставі особливої норми (ст. 45) – з метою продовження навчання – громадян Польщі та України, які були станом на 24 лютого 2022 р. студентами вищого навчального закладу на території України, в тому числі в особливій ситуації, тобто якщо вони не матимуть документів, які підтверджують вже пройдене навчання. Норми передбачають, що таким особам можуть бути зараховані відповідні періоди навчання шляхом перевірки результатів попереднього навчання. Для цього необхідно подати декларацію (заяву), що станом на день 24 лютого 2022 р. особа, яка звернулася з проханням при прийом на навчання, навчалася на відповідному курсі на даному напрямку і рівні навчання вищого навчального закладу на території України, i не має документів, що підтверджують періоди навчання, складені іспити, заліки або професійну практику, виданих цим вищим навчальним закладом. Після цього виш, до якого звернувся студент, проводить перевірку досягнень і результатів навчання. Правила проведення такої перевірки вищий навчальний заклад встановлює самостійно і ці правила є особливими, відмінними від тих, які могли діяти до 24 лютого 2022 р. у внутрішніх правилах вишу. У випадку виявлення розбіжностей у програмі навчання або результатах навчання вищий навчальний заклад матиме право зобов’язати студента скласти певні іспити або пройти професійну практику.

b) можливість внесення вищими навчальними закладами в навчальному 2021/2022 році змін до вже ухвалених документів щодо прийому студентів (документів, які передбачають умови, порядок та терміни початку і закінчення прийому студентів) на навчання, яке починається в другому семестрі навчального 2021/2022 року або в навчальному 2022/2023 році – це дозволить вищим навчальним закладам в поточному порядку регулювати питання прийому до вищих навчальних закладів у зв’язку з ситуацією осіб, які покидають територію України. Зміни можуть, наприклад, полягати в зниженні порогу кількості балів, отриманих на іспиті зрілості, яка дає право на навчання в даному вищому навчальному закладі.

c) можливість внесення до 30 вересня 2022 р. змін до правил внутрішнього розпорядку вищого навчального закладу в обсязі, необхідному для прийому на навчання осіб, які 24 лютого 2022 р. були студентами українського вищого навчального закладу – за винятком застосування деяких норм Закону від 20 липня 2018 р. «Право про вищу освіту та науку». У випадку цих змін не діє вимога дотримання терміну їх ухвалення щонайменше за 5 місяців до перед початком навчального року і набрання ними чинності на початку навчального року. Це дозволить вищим навчальним закладам запровадити або змінити чинні процедури прийому на навчання в порядку переведення так, щоб врахувати ситуацію осіб, які 24 лютого 2022 р. були студентами вищого навчального закладу на території України. Крім того, термін погодження правил внутрішнього розпорядку зі студентським самоврядуванням становить у такому разі 5 робочих днів, а у випадку відсутності погодження правила внутрішнього розпорядку набирають чинності в силу повторної ухвали сенату, прийнятої звичайною більшістю голосів його статутного складу.

d) ректор зможе змінити організацію навчального 2021/2022 року, передбачену у внутрішніх документах ВНЗ, зокрема змінити дати сесії в другому семестрі поточного навчального року для всіх або частини студентських груп у вищому навчальному закладі;

e) у навчальному 2021/2022 році буде можливим також проведення у ВНЗ занять разом для студентів стаціонарної і нестаціонарної форми навчання в обсязі, необхідному для уможливлення навчання особам, які станом на 24 лютого 2022 р. були студентами вищих навчальних закладів на території України.

f) внесено зміни до норми, яка стосується підтвердження польськими вищими навчальними закладами закінчення навчання на конкретному рівні особам, які не мають диплому про здобуття вищої освіти (ст. 93 закону). Цей механізм буде поширено на громадян Польщі, які в’їхали на територію Республіки Польща безпосередньо з території України в період з 24 лютого 2022 р. до дня, визначеного в положеннях, ухвалених на підставі п. 3 ст. 2 Закону про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави, та громадян України, які перебувають на території Республіки Польща, перебування яких на території Республіки Польща вважається легальним на підставі п. 1. ст. 2 згаданого вище закону. Завдяки цьому особи, які не мають диплому про здобуття освіти, зможуть мати підтвердження здобуття освіти на певному рівні шляхом проведення процедури відповідним вищим навчальним закладом.

Ці механізми забезпечать можливість плавної адаптації внутрішніх норм вищих навчальних закладів до ситуації, пов’язаної з наслідками війни в Україні, зокрема дозволять здійснити зміни, що полегшать прийом студентів українських вишів до польських вишів та адаптувати порядок організації занять до такої ситуації. Вищі навчальні заклади в рамках гарантованої автономії мають право вносити зміни у внутрішні норми, запроваджуючи спеціальні механізми, навіть якщо вони не відповідатимуть чинним раніше механізмам.
2. Плата за навчання

2.1. Плата за навчання для громадян України – студентів медичних напрямків вищих навчальних закладів на території України:

Відсутність плати за стаціонарну форму навчання польською мовою: відповідно до п. 4 ст. 2 закону, громадянин України, на якого поширюється цей закон, вважається особою, яка користується в Республіці Польща тимчасовим захистом у значенні, передбаченому п. 1 ст. 106 Закону від 13 червня 2003 р. про надання іноземцям захисту на території Республіки Польща. Нестягування плати за стаціонарну форму навчання польською мовою з іноземця, який користується тимчасовим захистом, випливає з пп. 4 п. 2 ст. 324 Закону від 20 липня 2018 р. «Право про вищу освіту та науку». Це охоплює період, коли на громадян України поширюватиметься тимчасовий захист. Це стосується громадян України, які прибули на територію Республіки Польща безпосередньо з території України у зв’язку з воєнними діями, що ведуться на території цієї держави, починаючи з 24 лютого 2022 р., а також громадян України, що мають Карту поляка, які покинули Україну починаючи з 24 лютого 2024 р.
Програма Національного агентства з питань академічного обміну (NAWA) для громадян України, які не знають польської мови на рівні, що дозволяє навчатися на стаціонарній формі навчання у вищому навчальному закладі польською мовою. Для громадян України, які навчатимуться у вищих навчальних закладах на медичних напрямках навчання англійською мовою NAWA, за дорученням міністрів охорони здоров’я та освіти і науки, підготувала програму, метою якої є, зокрема, співфінансування витрат на навчання англійською мовою до розміру 18 тис. PLN за семестр. Решту плати за навчання студент оплачує самостійно.

Громадяни України, на яких поширюється закон, матимуть можливість звертатися за отриманням соціальної стипендії (пп. 1 п. ст. 86 Закону «Право про вищу освіту та науку») i студентського кредиту (п. 1 ст. 98 Закону «Право про вищу освіту та науку»), при цьому для отримання такої фінансової допомоги необхідно буде долучити до відповідної заяви декларацію про сімейну та матеріальну ситуацію.

Громадяни України, на яких поширюється спецзакон, матимуть також право звертатися для отримання стипендії ректора, стипендії для осіб з інвалідністю та допомоги на загальних засадах, передбачених Законом «Право про вищу освіту та науку» щодо студентів-іноземців, з тим, що стосовно них буде скасовано обмеження щодо кількості допомоги (п. 2 ст. 92 Закону «Право про вищу освіту та науку»), яку може надати вищий навчальний заклад.

2.2. Плата за навчання для громадян Польщі – студентів медичних напрямків в українських вищих навчальних закладах

Від польських громадян, які станом на 24 лютого 2022 р. були студентами вищого навчального закладу на території України на напрямку лікувальної справи, стоматології, медсестринської справи, акушерства, медичної аналітики, фармацевтики, фізіотерапії та парамедичному напрямку і були прийняті польським вищим навчальним закладом на навчання на відповідному напрямку, плата за освітні послуги, пов’язані з платним навчанням (нестаціонарною формою навчання польською мовою або навчанням англійською мовою) буде прийматися в розмірі, що не перевищує розміру документально підтвердженої студентом плати, яку раніше студент сплачував за навчання у ВНЗ в Україні.

У навчальному 2021/2022 році, у випадку, якщо ці особи сплатили вже станом на 24 лютого 2022 р. плату за навчання в другому семестрі цього року в українському ВНЗ, – плата за навчання не стягується.

На підставі відповідної заяви вищого навчального закладу, який не накладав на студента згаданої вище плати або прийняв цю плату в нижчому розмірі, ніж розмір плати за навчання, встановлений за ці послуги вищим навчальним закладом, поданої у визначений термін до міністра, який здійснює нагляд за даним ВНЗ, – передбачено компенсацію на загальний період, що не перевищує 12 семестрів. Компенсацію не передбачено за період наданих студенті відпусток, згаданих у пп. 3 п. 1 ст. 85 Закону від 20 липня 2018 р. «Право про вищу освіту та науку». У зв’язку з цим період цих відпусток не зараховується до загального періоду компенсації.

Враховуючи наведене вище, починаючи з 15 березня поточного року буде здійснено поділ осіб, які звернулися, на вищі навчальні заклади відповідно до таких засад:

Громадяни України, які володіють польською мовою, на стаціонарну форму навчання польською мовою,
Громадяни України, які не володіють польською мовою, але володіють англійською мовою – на стаціонарну або нестаціонарну форму навчання англійською мовою,
Громадяни Польщі на платне навчання польською або англійською мовою (нестаціонарне польською мовою або навчання англійською мовою).

Здійснюючи поділ, будуть враховуватися по мірі можливості заявлені побажання щодо конкретного навчального закладу.

Вищі навчальні заклади, в які передаватимуться дані осіб, на яких поширюється процедура переведення, будуть зв’язуватися зі студентами з метою визначення детальної процедури прийому на навчання.

Направлення до вищого навчального закладу Міністром охорони здоров’я не є рівнозначним рішенню про прийняття на навчання в конкретному ВНЗ. Це рішення відповідно до принципу автономії вищих навчальних закладів належить до виключної компетенції самого ВНЗ.Перейти до вмісту